Waiting Walking Working - Part II - Onderweg naar Niemandsland

Het stond in de sterren geschreven dat er een vervolg zou en moest komen op mijn boek “Waiting Walking Working - Een reis naar Iemandsland”. Bij de samenstelling van mijn eerste fotoboek bleek immers dat er voldoende materiaal voorhanden was om minstens nog een boek te kunnen vullen, los van de beelden en de verhalen die er later nog zouden bijkomen. Daarom kreeg het eerste boek, bij wijze van hint, als ondertitel de weinig originele referentie “Part I”.

De rode draad, dat mensen waar ook ter wereld vrij stereotiepe repetitieve patronen volgen, gelijkaardige noden en wensen hebben, dezelfde daden stellen en dat we veel meer op elkaar lijken dan we denken, blijft evenwel dezelfde als in mijn eerste boek met die titel, ook al zal dit boek er geen doorslag van zijn. Inhoudelijk mag de thematiek wel dezelfde zijn, er zullen toch enkele andere accenten worden gelegd. De eenvoud van het gewone, van de dagelijkse routine en haar talrijke afgeleiden, de toevalligheden die kleur geven aan onze kleine verhalen, de onvoorziene zaken en de schoonheid van de eenvoud blijven mij inspireren. Met af en toe een sociaal getinte insteek die aantoont dat niet alles altijd zo evident is dan we gemakshalve denken.

Veel lees- en kijkgenot.
Georg Bernoff.

Twitter Facebook LinkedIn Volgen